Velkommen til

Molde Spedisjon AS

Vi har lang tradisjon når det gjelder fortolling og spedisjon.

Tjenester

Våre tjenester innen spedisjon og fortolling

Vi kan vise til en lang tradisjon når det gjelder fortolling og spedisjon.

Vi er en uavhengig speditør som ikke er tilknyttet eget transportsystem, derfor finnes det ingen begrensninger for hvem vi kan assistere.

To trailere som kjører på en motorvei.

Molde Spedisjon AS

Om oss

Molde Spedisjon AS er en uavhengig speditør som ikke er tilknyttet eget transportsystem, derfor finnes det ingen begrensninger for hvem vi kan assistere. På bakgrunn av dette har vi også knyttet til oss en rekke klienter som benytter seg av vår erfaring når det gjelder assistanse ved grensepasseringer inn og ut av landet.

Les mer