Molde Spedisjon AS

Om oss

Molde Spedisjon AS kan vise til en lang tradisjon når det gjelder fortolling og spedisjon

Baksiden av en trailer som kjører på en motorvei i solnedgang.

Vår historie

Molde Spedisjon AS kan vise til en lang tradisjon når det gjelder fortolling og spedisjon. Opprinnelsen til Molde Spedisjon AS kan dateres helt tilbake til begynnelsen av 1900 tallet den gangen drevet under navnet Kildal & Co. I 1993 ble ansatte i spedisjonsavdelingen tilbudt å overta denne driften som danner grunnlaget for navneending og stiftelse av Molde Spedisjon AS. Kjernevirksomheten den gang var å støtte lokalt næringsliv med spedisjon og tollbehandling. Etter hvert som teknologien har utviklet seg har muligheten åpnet seg for å kunne håndtere oppdrag over hele landet fra vårt kontor i Molde.

Et fly som flyr over en by ved havet, i solnedgang.

Fly spedisjon

Vi innehar kompetanse innen fly spedisjon fra den gang Fornebu var hovedflyplass. Dette har vært med på å skape gode relasjoner og rutiner for håndtering av flyfrakt sendinger på Gardermoen. En god portefølje med faste kunder setter pris på vår effektive og personlige service når det gjelder fortolling og godshåndtering på Gardermoen.

En trailer som kjører på motorveien i solnedgang.

Uavhengig speditør

Molde Spedisjon AS er en uavhengig speditør som ikke er tilknyttet eget transportsystem, derfor finnes det ingen begrensninger for hvem vi kan assistere. På bakgrunn av dette har vi også knyttet til oss en rekke klienter som benytter seg av vår erfaring når det gjelder assistanse ved grensepasseringer inn og ut av landet. Som tollagerholder kan vi avslutte T-dokumenter og tollpass samt gjøre overføringer mellom tollager. Ved hjelp fra gode underleverandører kan vi også tilby de fleste typer transportoppdrag i både inn- og utland. Vi har svært gode kontakter både på bil og sjøtransport.

Vi kan vise til en lang tradisjon når det gjelder fortolling og spedisjon.

Vi er en uavhengig speditør som ikke er tilknyttet eget transportsystem, derfor finnes det ingen begrensninger for hvem vi kan assistere.