Molde Spedisjon AS

Tjenester

Tjenester

Våre tjenester innen spedisjon og fortolling

Vi kan vise til en lang tradisjon når det gjelder fortolling og spedisjon.

Vi er en uavhengig speditør som ikke er tilknyttet eget transportsystem, derfor finnes det ingen begrensninger for hvem vi kan assistere.