Molde Spedisjon AS

Takk

Din melding har blitt mottatt, og vi vil kontakte deg så fort som mulig!

Vi kan vise til en lang tradisjon når det gjelder fortolling og spedisjon.

Vi er en uavhengig speditør som ikke er tilknyttet eget transportsystem, derfor finnes det ingen begrensninger for hvem vi kan assistere.